مقالات برگزیده

۱۰/مهر/۱۳۹۸ - ۱۳:۳۸
کاربرد قاعده «تَصُّرفُ إلِامَامِ عَلَی الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِإلَمصلَحَةِ» در تعامل با قاچاق کالا و ارز
۰۹/مهر/۱۳۹۸ - ۱۶:۲۴
کاربرد قاعده لاضرر و لاضرار در مدیریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز از منظر فقه شیعه
۰۹/مهر/۱۳۹۸ - ۱۴:۰۴
امکان‌سنجی حکم فساد فی الارض بر قاچاقچی کالا و ارز از منظر فقهی
۰۷/مهر/۱۳۹۸ - ۱۵:۱۱
قاچاق کالا و ارز از منظر اصول فقه
۲۵/شهريور/۱۳۹۸ - ۱۲:۱۷
برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب با استفاده از روش غیرمستقیم تابع تقاضای پول